Tag Archives: dư nợ thẻ tín dụng

Các cách thanh toán thẻ tín dụng

Dư nợ thẻ tín dụng là gì? Dư nợ thẻ tín dụng là số tiền mà các chủ thẻ phải trả cho ngân hàng, sau khi dùng thẻ để thanh toán, rút tiền mặt. Vì bản chất của thẻ tín dụng là dùng trước trả sau, khi sử dụng thẻ có nghĩa là bạn đang […]