Tag Archives: .đất 03

Vay thế chấp đất nông nghiệp – đất 03

1. Đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có vay thế chấp ngân hàng được không? Đất nông nghiệp là khu vực đất thích hợp sử dụng để sản xuất, canh tác nông nghiệp: trồng trọt và chăn nuôi. Đất trồng cây lâu năm là khu vực đất trồng các loại cây có thời […]