Tag Archives: bộ đội

Vay dành cho cán bộ công chức nhà nước

Vay dành cho cán bộ công chức là sả phẩm vay dành cho khách hàng là cán bộ, công nhân viên chức đang làm cho các cơ quan của nhà nước, bao gồm cả các lực lượng vũ trang như công an, bộ đội.