Tag Archives: bhnt

Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Vay tiền qua bảo hiểm nhân tholà sản phẩm vay tín chấp của ngân hàng hoặc công ty tài chính dành cho đối tượng khách hàng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ.