Tag Archives: bảng lương

Mẫu xác nhận lương, xác nhận công tác

Xác nhận lương, xác nhận công tác là mẫu theo quy định của các công ty tài chính / ngân hàng cung cấp dành cho khách hàng, có tác dụng thay thế cho hợp đồng lao động/quyết định công tác hoặc bảng lương/sao kê lương. Thuận tiện với các trường hợp khách hàng bị mất hợp đồng lao động cần chứng minh công việc hoặc các công ty trả lương bằng tiền mặt.