Mẫu xác nhận đăng ký kinh doanh

  • Xác nhận kinh doanh : Là mẫu xác nhận kinh doanh tại địa phương theo mẫu của công ty tài chính dành cho khách hàng đang kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, hoặc sạp chợ tại địa phương. Mẫu xác nhận chỉ cần khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về cá nhân, và hoạt động kinh doanh trên 1 năm là có thể vay theo đăng ký kinh doanh.

Mẫu xác nhận kinh doanh đủ tiêu chuẩn bao gồm:

  • Không tẩy xoá, dập nát, nhoè chữ, nhoè số
  • 1 nét chữ của 1 người viết, chấp nhận 2 nét chữ của người khác viết cho khách hàng (nhân viên, người thân viết hộ) trong trường hợp người viết đầy đủ nội dụng từ đầu đến cuối trừ chữ ký và phần viết rõ họ tên của người làm đơn.
  • Không tẩy xoá, tô lại các dòng bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, CCCD, ngày cấp, nơi cấp, ngành nghề kinh doanh.
  • Địa chỉ kinh doanh là địa chỉ nơi đang làm việc của khách hàng. 
  • Bắt buộc có thời gian kinh doanh tối thiểu 1 năm. 
  • Chữ ký người làm đơn rõ ràng, họ tên bên dưới đọc được, không viết láu, viết tắt họ tên.
  • Con dấu đơn vị hành chính, dấu chức danh phải rõ nét, ko được mờ, thiếu nét dấu, không đọc được tên đơn vị hành chính không đọc được chức danh, họ tên chức danh
  • Chữ ký người xác nhận và con dấu công ty phải lồng vào nhau. Không chấp nhận chữ ký và con dấu nằm ngoài nhau.

Tải xác nhận kinh doanh tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *